Primăria Criciova, județul Timiș

Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale

În anul 2005 sau făcut 2 subproiecte în Şcoala cu clasele I-VIII Criciova şi Şcoala cu clasele I-IV Jdioara. Proiecte au fost aprobate. În anul 2006 se începe desfaşurarea proiectelor.

Ţinta strategică: "Identificarea, conservarea şi perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale".

Obiectivul general al subproiectului: ”Formarea la elevi a capacităţii de apreciere a valorilor materiale şi spirituale, create de comunitatea locală de-a lungul timpului, prin educarea lor în spiritul conservării şi perpetuării tradiţiilor şi obiceiurilor locale”.