Primăria Criciova, județul Timiș

ANUNT PREALABIL CRICIOVA

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ - teritoriala Criciova din JudetulTimis, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 si 5 incepand cu data de 22.07.2020 pana la data de 19.09.2020, pe o perioada de 60 de zile, la sediul PrimarieiCriciova, conform art.14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/ 1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul PrimarieiCriciovasi pe site – ul  Agentiei Nationale  de Cadastru si Publicitate Imobiliara.