Primăria Criciova, județul Timiș

ANUNT PREALABIL

 
Nr 403/01.02.2019

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA  A DOCUMENTELOR TEHNICE DE CADASTRU

             Unitatea  administrativ teritoriala CRICIOVA , Judetul Timis  anunta publicarea documentelor tehnice de cadastru  pentru sectoarele cadastrale  nr:  2,3,6,8,10,11 apartinand UAT Criciova  incepand cu data de 07.02.2019 pe o perioada de 60 de zile  la sediul Primariei Criciova  , conform art 14 alin 1 si alin2  din Legea Cadastrului si publicitatii imobiliare  nr 7/1996 , republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare .

            Cererile  de rectificare a documentelor  tehnice  vor putea fi depuse de catre proprietari , posesori  sau alti detinatori , la la  sediul primariei  si pe site-ul  Agentiei Nationale  de Cadastru si Publicitate Imobiliara .

Primar Catana Cristian Iosif