Primăria Criciova, județul Timiș

DISPOZITIE DELIMITARE SPATII AFISAJ ALEGERI 26.05.2019

 

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA CRICIOVA

PRIMAR

 

DISPOZITIE

Privind delimitarea spatiilor de afisaj in vederea desfasurarii alegerilor

pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

 

Primarul comunei Criciova , judetul Timis,

Avand in vedere  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

Tinand cont de  art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

In temeiul prevederilor art 68 alin 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala , republicata

 

DISPUN

 

       Art 1. In vederea bunei desfasurari a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 pe teritoriul comunei Criciova se delimiteaza urmatoarele spatii destinate afisajului in localitatile apartinatoare comunei Criciova , dupa cum urmeaza

 

 

Nr

Crt
Adresa

Spatiului destinat afisajului
Arondarea
1.
Caminul Cultural Criciova
Localitatea Criciova

   Panou afisaj

 
2.
Caminul Cultural Ciresu
Localitatea Ciresu

  Panou afisaj

 
3.
Caminul Cultural Jdioara
Localitatea Jdioara

    Panou afisaj

 
 

 

       Art 2 Prezenta se comunica ;

                           Institutiei Prefectului Judetul Timis

                           Primarie comunei Criciova

                           Cetatenilor comunei Criciova prin publicitate si afisare 

 

 

                                                                                                   PRIMAR

                                                                                          CATANA CRISTIAN IOSIF  

 

 

 

 

AVIZAT                                                                                                                                       SECRETAR 

                                                                                           GURAU IONELA

 

 

 

NR ______/24.04.2019